Minidil

3He-4He refrigerátor Minidil 70 vyrobený firmou Air Liquide (Francúzsko) umožňuje dosiahnuť teploty až 30 mK, k dispozícii je supravodivý magnet s magnetickým poľom až do 7 T.

Využíva sa na meranie tepelnej kapacity, el. transportných meraní a dielektrických vlastností.

K dispozícii pre meranie fyzikálnych veličín je prúdový zdroj Oxford Instruments IPS-120, presný odporový mostík Lakeshore 370AC, presný odporový mostík TRMC2, presný kapacitný most Andeen-Hagerling AH 2700A, nanovoltmeter Keithley 2178A a presný prúdový zdroj Keithley 6221.