Laboratórium SQUID magnetometrie

V Laboratóriu je umiestnený SQUID magnetometer MPMS3 firmy Quantum Design. Zariadenie je určené na štúdium magnetických vlastností tuhých aj kvapalných látok, v rozmedzí teplôt 1,8 K – 400 K a v magnetických poliach 0 - 7 T.
Možnosti meraní/výskum:
  • dc a ac merania
  • dve meracie techniky využívajúce SQUID detekciu: vibračný magnetometer (VSM) a DC sken
  • Odtienenie magnetického poľa okolia aparatúry (vrátane magnetického poľa zeme) –meranie v ultranízkych magnetických poliach
Vybrané špecifikácie a výhody voči starším typom MPMS-XL:
  • Rýchle chladenie vzorky až 30 K/min
  • Rýchla zmena magnetického poľa až 700 Oe/sek
  • QuickSwitch magnet – takmer okamžitý prechod supravodivého magnetu z a do perzistentného stavu
  • Citlivosť <1x10-8 emu pre H<2500 Oe