EPR spektrometer Bruker ELEXSYS E500

EPR spektrometer Bruker ELEXSYS E500 je používaný na štúdium magnetických materiálov (molekulárne magnety, magnetické prímesi a defekty v rôznych typoch materiálov) pomocou merania elektrónovej paramagnetickej rezonancie v magnetických poliach do 1 T, vo frekvenčnom X-pásme (9,4 GHz). Spektrometer je vybavený prietokovým héliovým kryostatom umožňujúcim dosiahnuť teploty od 300 do 2 K, programovateľným goniometrom pre rotáciu vzorky s referenčným markerom pre kvalitatívnu analýzu a kalibráciu g-faktora. Je možné vykonávať meranie tzv. rýchleho skenu magnetického poľa a detekcie prechodových javov pre časovo závislú detekciu EPR signálu s rozlíšením 8 ns. Rezonátor s vysokým faktorom kvality umožňuje aj ožiarenie vzorky vhodným elektromagnetickým žiarením v optickej oblasti cez zabudované optické okienko, napr. pre štúdium fotoaktívnych javov.