Cena rektora 2022 pre KFKL

Zamestnanec našej katedry doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. získal Cenu rektora za významný vedecký prínos v oblasti magneticky mäkkých materiálov, multidisciplinárnej oblasti, ktorá spája teoretickú a experimentálnu fyziku, materiálový výskum a jeho rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch spojenú s mimoriadnym citačným ohlasom a grantovú úspešnosť za rok 2021.