Oznamy

Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 2.r.
MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE
ved. učiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

2. miesto: Ľuboš Nagy, F-Bb, 3.r.:
VYUŽITIE MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC PRE CIELENÝ TRANSPORT LIEČIVA
ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Dňa 10.11.2016 sa konal

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

Program:

10:30 - 12:00 Životná cesta a osobné spomienky na Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.

  • prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
  • doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

Nobelova cena za fyziku 2016

Tento rok bola Nobelová cena za fyziku rozdelená na dve polovice. Prvú získal David J. Thouless a druhú dvaja laureáti – F. Duncane M. Haldane a J. Michael Kosterlitz. Cena bola udelená za: „Teoretické objavy topologických fázových prechodov a topologických fáz hmoty“.

10. Noc výskumníkov

10. ročník Noc výskumníkov 30. 9. 2016 Srdce a mozog slovenskej vedy

Informácie k udalosti, na ktorej sa podieľali aj zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok je možné nájsť na stránke:
www.nocvyskumnikov.sk

Ďalšie zaujímavé linky k Noci výskumníkov:

7. ČS ŠVK vo fyzike + výsledky

7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike sa uskutoční 23. - 24. mája 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe.
Registrácia je možná do 13. mája 2016 na stránke:
https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/registration/.

Informácie pre zúčastnených študentov:

Ponuka využitia Laboratória EPR aj pre externých záujemcov

Prírodovedecká fakulta UPJŠ od 1. mája 2016 postupne uvádza do praxe systém, ktorý umožní spoločné využívanie laboratórií vybavených unikátnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou.

V prvej fáze bolo do ponuky zahrnuté aj Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR).

Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2016

Dňa 20. apríla 2016 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok a biofyzika sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Martin Uličný, FKLm, 2. r.
Štúdium magnetokalorického javu zlúčeniny Gd(CO3)OH
ved. učiteľ: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

2. miesto: Bc. Lívia Lederová, FKLm, 2. r.
Štúdium spinovej anizotropie v Cu(H2O)2(C2H8N2)SO4
ved. učiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Nové témy dizertačných prác v ak. roku 2016/2017

Zoznam tém dizertačných prác na ak. rok 2016/2017 ponúkaných Katedrou fyziky kondenzovaných látok v študijných programoch Fyzika kondenzovaných látok a Progresívne materiály je zverejnený na tejto stránke.
Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 1. 6. 2016
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy.
Bežná dĺžka doktorandského štúdia fyziky je 48 mesiacov.

CSMAG'16 - odoslanie príspevkov do zborníka

Príspevky do zborníka na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať na e-mailovú adresu papers.csmag@saske.sk do 31. mája 2016.
Pokyny týkajúce sa formálnej úpravy príspevku.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.

Stránky

Odoberať RSS - blogy