Vedecký pracovník Katedry fyziky kondenzovaných látok získal Cenu za najlepší poster na 21. medzinárodnej konferencii o magnetizme

Medzinárodná konferencia o magnetizme – ICM sa koná pravidelne každé tri roky s účasťou viac ako 2000 vedcov z celého sveta. Predstavuje jednu z najvýznamnejších medzinárodných konferencií venovaných prezentovaniu najnovších vedeckých výsledkov fundamentálneho ako aj aplikovaného výskumu zo všetkých oblastí magnetizmu.

Hlavnými témami tohtoročnej ICM boli: (1) silne korelované elektrónové systémy, (2) spinové systémy a magnetické štruktúry, (3) spintronika, magnetizačná dynamika a mikromagnetizmus, (4) nanomagnetizmus a (5) magnetické materiály a technológie.

Vedecký pracovník RNDr. Samuel Dobák, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ získal Cenu za najlepší poster prezentovaný na 21. medzinárodnej konferencii o magnetizme ICM2018 - 21st International Conference on Magnetism (http://www.icm2018sf.org/), ktorá sa konala v San Franciscu v USA v dňoch 15. – 20. júla 2018.

Ocenený poster prezentoval príspevok s názvom Magnetic Loss Decomposition in Non-Oriented Steels after Loss-Reducing Dynamic/Continuous Heat Processing v spoluautorstve pracovníkov ÚFV PF UPJŠ (RNDr. Samuel Dobák, PhD., doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.) a pracovníkov ÚMV SAV (RNDr. František Kováč, CSc., Mgr. Ivan Petryshynets, PhD.).

Srdečne gratulujeme!