Oznamy

Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2016

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) sa uskutoční 20. apríla 2016.
Zoznam súťažných sekcií a program ŠVK 2016.
Výsledky, fotogalériu a zborníky z minulých ročníkov môžete nájsť na stránke ŠVK.

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu, Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov.
Za týmto účelom SFS vyhlasuje „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016“.
Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú zverejnené na stránke SFS.

CSMAG'16 - uzávierka abstraktov

Abstrakty príspevkov na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať prostredníctvom elektronického formulára do 14. marca 2016.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.

Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF

Na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa uskutoční Študentská vedecká konferencia (ŠVK) otvorená aj pre študentov iných univerzít dňa 13.4.2016. Podujatie je určené pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, pričom vítaní sú aj doktorandi v 1. ročníku štúdia. Veľmi radi privítame Vás i Vašich študentov, ktorí sa tak môžu zúčastniť súťažnej prehliadky vedeckých prác, nadobudnúť nové kontakty či rozšíriť si svoje obzory.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách

Spoločnosť CRYTUR, spol. s r. o. v spolupráci s portálom Careermarket.cz vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách.
Uzávierka prihlášok: 15. 5. 2016.

Stránky

Odoberať RSS - blogy