Ponuka využitia Laboratória EPR aj pre externých záujemcov

Prírodovedecká fakulta UPJŠ od 1. mája 2016 postupne uvádza do praxe systém, ktorý umožní spoločné využívanie laboratórií vybavených unikátnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou.

V prvej fáze bolo do ponuky zahrnuté aj Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR).

Ponuka pre záujemcov z iných pracovísk fakulty a univerzity, no predovšetkým pre záujemcov z externých inštitúcií a spoločností, je realizovaná formou ponukového listu obsahujúceho všetky informácie o laboratóriu, ponúkanej infraštruktúre ako aj špecifikáciu prístrojov vrátane cenníka služieb poskytovaných zo strany laboratória.