Nové témy dizertačných prác v ak. roku 2016/2017

Zoznam tém dizertačných prác na ak. rok 2016/2017 ponúkaných Katedrou fyziky kondenzovaných látok v študijných programoch Fyzika kondenzovaných látok a Progresívne materiály je zverejnený na tejto stránke.
Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 1. 6. 2016
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy.
Bežná dĺžka doktorandského štúdia fyziky je 48 mesiacov.