Cena rektora 2023 pre KFKL

Zamestnanec našej katedry RNDr. Jozef Bednarčík, PhD. získal Cenu rektora za významný prínos k objasneniu vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a vlastnosťami amorfných kovov pomocou metód využívajúcich rozptyl RTG žiarenia.