ELEKTRÓNOVÁ TOMOGRAFIA V MATERIÁLOVOM VÝSKUME

Ing. Vladimír Girman, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Event Place: 
Park Angelinum
SA1A1/P1
Event Date: 
Thursday, December 6, 2018 - 1:30pm
Event Duration: 
1.00 hour(s)