Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt

Grant Agency: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Project Number: 
1/0225/20
Duration of project: 
2020 to 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer