Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov

Grant Agency: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Project Number: 
VEGA 1/0861/12
Duration of project: 
2012 to 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár