Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF

Na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa uskutoční Študentská vedecká konferencia (ŠVK) otvorená aj pre študentov iných univerzít dňa 13.4.2016. Podujatie je určené pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, pričom vítaní sú aj doktorandi v 1. ročníku štúdia. Veľmi radi privítame Vás i Vašich študentov, ktorí sa tak môžu zúčastniť súťažnej prehliadky vedeckých prác, nadobudnúť nové kontakty či rozšíriť si svoje obzory.

ŠVK prebieha v samostatných 7 prírodovedných sekciách. Dôležitým termínom je 10. marec 2016, dokedy je nutné nahrať príspevok do konferenčného systému. Za účasť na konferencii študenti neplatia žiadny poplatok, pričom môžu byť odmenení, ak porota ocení ich prácu za najlepšiu v príslušnej sekcii.
Všetky potrebné informácie o konferencii sú dostupné na konferenčnej stránke: http://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2016.