Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu, Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov.
Za týmto účelom SFS vyhlasuje „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016“.
Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú zverejnené na stránke SFS.