Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2016

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) sa uskutoční 20. apríla 2016.
Zoznam súťažných sekcií a program ŠVK 2016.
Výsledky, fotogalériu a zborníky z minulých ročníkov môžete nájsť na stránke ŠVK.