Fyzika magnetických nanoklastrov

Grant Agency: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Project Number: 
APVV-0132-11
Duration of project: 
2012 to 2015
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher