CSMAG'16 - odoslanie príspevkov do zborníka

Príspevky do zborníka na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať na e-mailovú adresu papers.csmag@saske.sk do 31. mája 2016.
Pokyny týkajúce sa formálnej úpravy príspevku.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.