7. ČS ŠVK vo fyzike + výsledky

7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike sa uskutoční 23. - 24. mája 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe.
Registrácia je možná do 13. mája 2016 na stránke:
https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/registration/.

Informácie pre zúčastnených študentov:

1. Pri registrácii na ČS ŠVK je potrebné odovzdať 2 exempláre ŠVK práce!!!
2. Navrhovaný termín odchodu vlakom RegioJet z Košíc je 22. 5. 2016 o 21:22 (odchod zo železničnej stanice) - príchod do Prahy je 23. 5. 2016 o 5:58. Je potrebné kúpiť si lístok s dostatočným predstihom!!!
3. Ubytovanie z 23. 5. na 24. 5. 2016 hradia organizátori.
4. Strava na ČS ŠVK bude poskytnutá.
5. Je potrebné odložiť si všetky doklady (cestovné lísty, MHD lístky) pre potreby spätnej refundácie nákladov.

Výsledky 7. ČS ŠVK vo fyzike

Výsledková listina: https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/page/5.
Dvaja študenti z PF UPJŠ sa umiestnili na 1. miestach v sekciách:

Sekcia: Biofyzika a fyzika molekulárních systémů/Obecná fyzika a didaktika fyziky
1. miesto: Katarína Želonková

Sekcia: Fyzika Země a Vesmíru
1. miesto: Miroslav Fedurco

Oceneným srdečne blahoželáme!