Laboratórium magnetickej hypertermie

Prístroje (vybavenie):

  • Nekomerčná aparatúra, pre generovanie AC magnetického poľa pre frekvencie 108 kHz, 115 kHz a 128 kHz
  • Optické vlákno na meranie teplotných závislostí od spoločnosti Weidmann, presnosť merania je 0,2 °C
  • Aparatúra na vodné chladenie

 
Zameranie laboratória:
Laboratórium slúži na slúži na určenie magneto-tepelnej odozvy meraných vzoriek techník pri liečení nádorových ochorení, využitím lokálneho indukčného ohrevu (hypertermia) postihnutého tkaniva nad teplotu 42°C. Výstupom merania magneto-tepelnej odozvy je koeficient SAR.  V danom laboratóriu sa realizuje testovanie pripravených nanočastíc a následne výber najvhodnejšieho magnetického materiálu pre využitie v aplikáciách. V príprave je použitie experimentálnych zvierat-potkanov, pre testovanie účinnosti magnetickej hypertermie.
Experimentálna metóda využíva energetické straty v magnetickom materiáli na generovanie tepla prostredníctvom mechanickej rotácie nanočastíc (Brownovske straty) vzhľadom na viskozitu prostredia a rotácie magnetického momentu vo vnútri častice (Néelovske staty).