Molecular nanomagnets assembled of transition metal complexes

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-18-0016
Duration of project: 
2019 to 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Černák, E. Čižmár at UFV