Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-17-0059
Duration of project: 
2018 to 2022
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Komanický