Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-20-0068
Duration of project: 
2021 to 2024
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák