10. Noc výskumníkov

10. ročník Noc výskumníkov 30. 9. 2016 Srdce a mozog slovenskej vedy

Informácie k udalosti, na ktorej sa podieľali aj zamestnanci a doktorandi Katedry fyziky kondenzovaných látok je možné nájsť na stránke:
www.nocvyskumnikov.sk

Ďalšie zaujímavé linky k Noci výskumníkov:

Rozhovor s pánom rektorom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., RNDr. Pavlom Hrubovčákom a PhD. a RNDr. Róbertom Tarasenkom, PhD. ku Noci výskumníkov na RTVS2:
(Rozhovor sa začína približne v 17. minúte a 15. sekunde)
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/106929#1035


Všetkým, ktorí pomáhali pri uskutočňovaní tohto skvelého podujatia ďakujeme.