Povrchové magnetizačné procesy tenkých cylindrických drôtov - skúmanie pomocou Magneto-optického Kerrovho javu

Grant Agency: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Project Number: 
APVV-SK-FR-2017-0024
Duration of project: 
2018 to 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
K. Richter