Experimentálne štúdium magnetických vlastností kvázidvojrozmerných systémov so spinom 1/2 s obdĺžnikovou mriežkou

P. Danylchenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
utorok, 16. apríl 2120 - 13:30
Trvanie udalosti: 
0.30 hour(s)