Experimentálne štúdium vplyvu magnetického podsystému na transport tepla v magnetických izolátoroch

A. Frolov
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
utorok, 16. apríl 2120 - 13:50
Trvanie udalosti: 
0.30 hour(s)