Nové trendy vo výskume post Li-iónových batérií

doc. RNDr. A. Straková-Fedorková, PhD.
Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 5. marec 2020 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)