Štruktúra a magnetické vlastnosti kompaktovaného práškového materiálu NiFeMo

Prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 7. november 2019 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)