Vplyv spinovej a priestorovej anizotropie na magnetické vlastnosti nízkorozmerných kvantových magnetov v širokej oblasti magnetických polí

RNDr. L. Lederová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 20. február 2020 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)