Vývoj a výskum nových typov biokompatibilných zliatin

RNDr. M. Šulíková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
utorok, 30. apríl 2120 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)