Základy programovania pre fyzikov

Prezentácie na stiahnutie:

Súbory pre prácu v Origine: PeakswithBase.dat, PeaksExpBase.dat, SineHighNoise.dat, SignalHighNoise.dat

Tutoriál k Originu s príkladmi

Octave na stianutie

Úlohy na programovanie v MATLABe/Octave (dáta k úlohe 3. Fitovanie polynómov)

Vzorové dáta k práci v Matlabe/Octave

Vzorové programy pre lineárnu regresiu v Matlabe/Octave: testnormalfit.m, normalfit.m .

Vzorové programy pre nelineárnu regresiu v Matlabe/Octave: nelineárna regresia.

Manuál Octave

Jak pracovat s Matlabem