Structural investigation of metallic glasses around the glass

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
DESY/HASYLAB I-20110689 EC
Doba trvania projektu: 
2011 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
Š. Michalik