Výsledky ŠVK PF UPJŠ 2016

Dňa 20. apríla 2016 sa uskutočnila Študentská vedecká konferencia (ŠVK) PF UPJŠ.

V sekcii Fyzika kondenzovaných látok a biofyzika sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. miesto: Bc. Martin Uličný, FKLm, 2. r.
Štúdium magnetokalorického javu zlúčeniny Gd(CO3)OH
ved. učiteľ: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

2. miesto: Bc. Lívia Lederová, FKLm, 2. r.
Štúdium spinovej anizotropie v Cu(H2O)2(C2H8N2)SO4
ved. učiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

3. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 1. r.
Magnetooptické štúdium magnetizačných procesov v 2D poli
ved. učiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

3. miesto: Bc. Silvia Sokolová, BFm, 2. r.
Štúdium metabolizmu a dysfunkcie mitochondrií v intaktných bunkách pomocou fluorescenčných signálov
ved. učiteľ: RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.


Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!Výsledky zo všetkých sekcií ŠVK.