CSMAG'16 - uzávierka abstraktov

Abstrakty príspevkov na konferenciu CSMAG'16 je potrebné odoslať prostredníctvom elektronického formulára do 14. marca 2016.
Ďalšie informácie o termínoch spojených s konferenciou nájdete tu.