Bioderived Materials Exert Strong Influence on Li-S Battery Performance

RNDr. D. Zalka
Ústav materiálového výskumu SAV
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 11. apríl 2024 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)