Bose – Einstein condensation of magnons in supefluid 3He-B as quantum resonant amplifier

Mgr. S. Podopryhora
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 2. máj 2024 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)