Experimentálne štúdium nízkoenergetických stavov kvantových magnetických systémov

Mgr. N. Doroshenko
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 16. máj 2024 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)