Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetov a nanoklastre He3 pri nízkych teplotách

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0430/03
Doba trvania projektu: 
2003 - 2005
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher