Rekonštrukcia fyzikálnych praktík na katedre

Na KFKL začala postupná rekonštrukcia fyzikálnych praktík pre zmodernizovanie štúdia na štúdijných odboroch fyziky. Prvým z nich je Fyzikálne praktikum III, v ktorom prebieha výuka elektroniky, automatizácie experimentov, základov programovanie pre experimentálnych fyzikov a špecializovaných seminárov. Okrem nových laboratórnych stolov boli zakúpené nové sady prístrojového vybavenia a softvér, postupne sa inovujú existujúce zadania praktických úloh pre študentov. 
Pozrite si prezentáciu o priebehu rekonštrukcie v roku 2020 - tu.
V súčasnosti je finalizovaná rekonštrukcia Fyziálneho praktika I a II.