Skyrmion phase in frustrated Heisenberg antiferromagnet with DMI

Mgr. M. Mohylna, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 11. november 2021 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)