Štúdium kvantových procesov vo vybraných nízkorozmerných magnetoch v mezopórovitej silike s rôznou rozmernosťou

Mgr. P. Danylchenko
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
štvrtok, 21. marec 2024 - 13:30
Trvanie udalosti: 
1.00 hour(s)