Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3d prechodových prvkov Fe, Co, Ni

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVT-20-008404
Doba trvania projektu: 
2005 - 2007
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár