Experimentálne metódy FKL I

Vysokoškolská učebnica

M. Orendáč: Základy experimentálnych metód vo fyzike kondenzovaných látok (stiahnuť)