4He kryostat

4He kryostat je používaný na merania merného tepla v rozsahu 2 K - 25 K v magnetických poliach do 3 T pulznou adiabatickou metódou, tepelná vodivosť od 2 K do 40 K metódou steady-state a použitím špeciálneho insertu je možné merať EPR v X-pásme v poliach do 3 T.