DC hysterezigraf

Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní vzoriek tvaru kvádra (napr. plechy, pásky hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm), drôtu, valca, uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 – 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek je možné vypočítať koercivitu, remanenciu, magnetickú indukciu nasýtenia, hysterézne straty a maximálnu permeabilitu.