Impendančný mostík

Mostík na určenie komplexnej permeability feromagnetík meraním impedancie vo frekvenčnom rozsahu 100 Hz-40 MHz.