Magnetoimpedancia

Automatizovaná aparatúra na meranie magnetoimpendančného efektu (zmena impedancie vodiča v magnetickom poli) v teplotnom rozsahu 80 - 500 K.