NF AC hysterezigraf

NF AC hysterezigraf od 50 Hz do 1 kHz
Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 50 Hz do 1 kHz uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca, plechov v Epsteinovom ráme), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 - 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek je možné vypočítať koercivitu, remanenciu a premagnetizačné straty.