NF AC hysterezigraf do 50 Hz

NF AC hysterezigraf do 50 Hz
Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 50 Hz vzoriek tvaru kvádra (napr. plechy, pásky hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm), drôtu, valca, uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 – 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek je možné vypočítať koercivitu, remanenciu a premagnetizačné hysterézne straty.